Ohni Di

Mai 2018
 

U die Ouge vouer Läbe
so vertrout, nach Edlem sträbe
Liebesmüeh isch nid vergäbe
i wär nüt ohni di

U das Ribe, das Entfache,
mau zum Gränne, mau zum Lache
u di Lüftschlösser zämekrache
i bi nüt ohni di, ohni di


U di Sunne, au di Farbe
u das Summe, au die Düft
das Gedeihe u Verheie
i wär nid ohni Di

U di Chraft ir Ohnmacht finge
u statt trenne chönne verbinge
u das Sehne ganz töif inne
i bi nid ohni Di, ohni Di

©  Item